Вчитување...

Регистрирај свој официјален македонски домен

Услугата која ја одбравте бара име на домен. Внесете го подолу, името на вашиот домен.

Подолу можете да ги конфигурирате имињата на домени во вашата кошничка, изборот на дополнителни опции, обезбедување на потребни информации и дефинирање на серверите кои ќе ги користат.

Регистрирај нов домен

Регистрирајте сопствен македонски домен. Проверете ја неговата достапност.

Transfer your domain to us

Трансфер на постоечки домен

Имате прашања? Контактирајте го нашиот тим за поддршка. Click here

Checking availability... Verifying transfer eligibility... Verifying your domain selection...

:domain is unavailable

За жал посакуваниот домен не е достапен. Ова се случува кога доменот не е закупен во реално време на проверка. Ве молиме вратете се назад и изберете друго домен име.

Contact Us

Your domain is eligible for transfer

Please ensure you have unlocked your domain at your current registrar before continuing.

Not Eligible for Transfer

The domain you entered does not appear to be registered.

If the domain was registered recently, you may need to try again later.

Alternatively, you can perform a search to register this domain.

Invalid domain name provided

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
Please check your entry and try again.

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
Continue to register this domain for Transfer to us and extend by 1 year* for

.com
$ 18301.20
.net
$ 20710.84
.info
$ 37578.31
.online
$ 52638.55
.biz
$ 26614.46
.es
$ 11554.22
.eu
$ 11072.29
.live
$ 42277.11
Generating suggestions for you